fbpx

Disclaimer

De informatie zoals weergegeven op deze website is naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld.

KOPIËREN / COPYRIGHT: © MEL – MIJN Eigen Lijn. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gebruik of reproductie van tekst of afbeeldingen mag op enigerlei wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Het kopiëren van ©teksten en ©foto’s van deze website en bijbehorende blog is dus NIET toegestaan.

Deze disclaimer fungeert als de expliciete ontheffing voor elke aansprakelijkheid en / of eventuele bijwerking (van de producten die wij verkopen) van mezelf als eigenaar van MEL. Ook de samenstellers aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bij toepassing, gebruik of misbruik van de informatie en/of producten kan ontstaan. (U kunt geen aanspraak maken op / u kunt geen schadevergoeding eisen). De verzamelde informatie is gebaseerd op studies en experimenten van gebruikers verspreid over een groot gedeelte van de wereld en is afkomstig van diverse literatuurbronnen en is uitdrukkelijk alleen bedoeld ter informatie.

ALLE producten zijn gebruikt / getest door de maker, vrienden, familie en klanten en zijn gemaakt met liefde en grote zorg in het achterhoofd. Alle ingrediënten zijn vermeld. Het is altijd goed een patchtest te doen van maximaal 2 dagen met elk product dat u bij ons koopt op mogelijke allergieën. Raadpleeg de genoemde ingrediënten die bij elk product op de website worden geplaatst. Gebruik alle producten volgens de opgegeven aanwijzingen, en raadpleeg een medische professional, indien zich problemen voordoen. Geen enkel product dat wij verkopen is bedoeld om de zorg van een arts te vervangen. Mocht u zich zorgen maken over het gebruik van de producten of uw kind, raadpleeg dan uw medische professional voor gebruik en gezondheidsadvies. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft raadpleeg uw arts om te vragen of het goed is om een bepaald product / ingrediënt te kunnen gebruiken. 

Als u vermoedt dat u een ziekte of gezondheids gerelateerde aandoening van welke aard dan ook heeft, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts.

Wij garanderen en claimen niet dat onze producten hetzelfde effect zullen hebben in alle voorkomende, of vergelijkbare gevallen. MEL’S producten zijn alleen bestemd voor uitwendig gebruik tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is. Zoals met elk natuurproduct, dienen ook MEL’S  producten vooraf getest te worden op een klein stukje van de huid en direct te worden gestopt wanneer er problemen of irritatie optreedt. In incidentele gevallen kan het gebruik tot onverwachte allergische reacties leiden. Bij twijfel wordt het daarbij aanbevolen om een arts te raadplegen. Onze producten zijn natuurproducten, daardoor kan de product textuur per batch variëren van batch tot batch. De geleverde natuurproducten kunnen mogelijke geur- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen.

Houd alle producten uit direct zonlicht en hitte. Bewaar producten op een koele / donkere plaats.  Producten kunnen ook enigszins losser worden of gedeeltelijk smelten als gevolg van veranderingen in verzendtemperaturen, warmere of koudere klimaten, enz.

Ik ben geen medisch expert noch arts, ik kan niet allerlei gezondheids en / of medische diagnoses vaststellen. De informatie op deze pagina is bedoeld als algemene ondersteuning, bevordering en optimalisering van de gezondheid. Het is niet bedoeld om een product te promoten als geneesmiddel. Onze formules zijn niet bedoeld als medische diagnose om te genezen of om enige ziekte te voorkomen. Het is ook niet de bedoeling om op enigerlei wijze deze voor te schrijven als medische behandeling. 

De informatie dat hier op in de webshop gedeeld wordt is bedoeld ter info. 

Neem altijd contact op met de huisarts, wat betreft je gezondheid. als je medicijnen inneemt, zwanger bent of probeert zwanger te worden, of als je borstvoeding geeft.

De bovenstaande informatie is een resultaat van mijn onderzoek, ervaringen, mening en resultaten / getuigenis.

Welcome to MEL - Mijn Eigen Lijn!

May I have your name, please?

Geverifieerd door MonsterInsights